Triskel Co skutečně víme o keltském náboženství
Raimund Karl
a8700035@unet.univie.ac.at

Překlad: Petra Eleonora Neumanová (1998)

Úvod
Náboženské funkce
Druid
Vates
Vergobretus
Bard
Keltští bohové
Systém keltského panteonu
Jména keltských bohů
Bohové a jejich funkce
Nebeský otec
Vládce spodního světa
Vládce dne a noci
Mladý bojovník
Matka Země
Bohyně spodního světa
Bohyně střední říše
Bohyně horní říše
"bohyně svrchovanosti"
Bůh stromových plodů
Bohyně války
Bůh řečnictví
Bohyně místa
Bohyně pramenů
Bohyně území
Geniové
Posvátná místa
Přirozená posvátná místa
Spojená s vodou
Spjatá se zemí
Spojená s nebem
Umělá posvátná místa
Dávné památky
"Viereckschanzen"
Chrámky uvnitř oppid
Hroby
Další posvátná místa
Rituály
Sezónní rituály
Samhain
Imbolc
Beltane
Lughnassad
Přechodové rituály
Udělení jména
Rituály v dětství
Přijímací rituály
Královská iniciace
Rituály smrti
Věštebné rituály
Obětní rituály
Býčí spánek
Léčebné rituály
Magické rituály
Rituály sbírání rostlin
Požehnání a prokletí
Další rituály
Snímání střechy chrámu
Obětování
Lidské oběti
Lov hlav
Keltské náboženské názory
Děti
Ochranné víry
Kalendář
Duchové přírody
Léčení
Kralování
Víra v bohy
Oběti
Hlava
Magie
Posmrtný život
Vznik a zánik světa


Zpět na hlavní stránku

Úvod

Nejprve se podívejme na zdroje informací, které máme k disposici: oproti obvyklým domněnkám jsou naopak dosti četné. Jsou to především archeologické prameny. Ty jsou jediným přímým zdrojem informací o pravěké podobě náboženství, o kterém hovoříme. Patří sem především posvátná místa (uměle vytvořená kultovní centra určitého typu - „Viereckschanzen" neboli svatyně se čtyřúhelníkovým valem, i „přirozená" posvátná místa kde byly ukládány obětiny) a nálezy jako těla v rašeliništích, hroby, rituální poklady a vyobrazení bohů, která ačkoli pocházejí z časů římské okupace, mohou nám přesto o keltském náboženství mnohé sdělit. Za druhé, máme epigrafické zdoje - tedy nápisy. Většinou pocházejí z dob římské okupace, takže je jejich využití omezené, nicméně některé (zvláště jihogalské a španělské) jsou autochthonní a předřímské. Za třetí máme k disposici historické zprávy od různých římských autorů. Přesto, že jsou často silně ovlivněné znalostmi autora, jeho politickými i dalšími zájmy, čtenářskou obcí ke které byla jeho zpráva směrována a dalšími vlivy, zprostředkovávají nám informaci z více méně první ruky - informaci současníků nebo téměř současníků. Čtvrtým pramenem je britská literatura včetně starých britských historických spisů (jako jsou Nenniovy nebo Geoffreye z Monmouthu), sociopolitických geografických děl (Giraldus Cambrensis) i irských a velšských pověstí. Díky těmto zdrojům můžeme nejen usuzovat na to, jak v prvních stoletích po Kristu vypadalo keltské náboženství v zemích nedobytých Římem, ale i rekonstruovat dřívější náboženské koncepce. Pátým zdrojem jsou lidové tradice v dosud „keltských" zemích. Přes silnou christianisaci z těchto tradic prosvítá mnoho „pohanských" božstev a názorů, které mohou být použity při rekonstrukci chybějících článků. Analysu těchto zdrojů pak doplňují výsledky z oborů lingvistiky, srovnávacích indoevropských studií, srovnávacích náboženských studií a historie; odtud lze čerpat možná vysvětlení a možné vývojové modely.