Triskel Úvod

Úvod
Nemeton - místo setkání

Filosofie, mythologie
Llewova smrt
Keltské náboženství
O aktualismu v humanitních vědách
Staré pověsti české - nebo bójské?
Brighid, jasná bohyně Keltů
Samain - čas zániku a obnovy
Druidové v proměnách doby

Historie
Kelti v Čechách

Astronomie
Mars, 27.8.2003
Potíže s kalendářem
Novopohanský druidský kalendář
Několik poznámek k článku
"Novopohanský druidský kalendář"
Obloha v roce 2000
Obloha v roce 1999

Rostliny, stromy, ogham
Robert Graves: Bílá bohyně
Stromy keltského oghamu

Recenze
John Gribbin: Pátrání po Schroedingerově kočce
Václav Tatíček: Přemyslovské lustrování

Fotografie

Odkazy


Zpět na hlavní stránku
Tři povinnosti druidů: učit lidi žít se silou a bez bázně; učit lidi jak se vyhnout pozornosti Mocných; učit lidi zákonům Přírody.

Tři nepatřičnosti druidů: prohlašovat za svou práci to, co skrze ně udělali Bohové; vyžadovat zisk nebo slast jako služebníci Mocných; dělat práci, která jim nepřísluší.

Triády


     Záměr vytvořit tuto stránku vznikal dlouho, postupně a nenápadně. Nehledě k stálému nedostatku času (za touto frází se ovšem skrývá jen to, že daný čas je používán k jiným účelům, momentálně považovaným za prvořadější) bylo jedním z důvodů přemítání o tom, jestli má taková práce vůbec význam. A navíc, jestliže se texty s druidskou tematikou objevují v mnoha současných knihách (což je poněkud v rozporu se starými druidskými zásadami), není ještě horší uvádět staré učení na dráhy Internetu, do sítě přetékající informacemi, které mnohdy bývají jen povrchně přehlédnuty, než se odsurfuje dál? Na první otázku jsem si odpověděla kladně (jinak bych to teď nepsala). Soudím, že každá práce, která přináší nové znalosti a snad i poznání, má význam. Nevím ovšem zcela jistě, jestli tím neporušuji poslední zásadu druhé triády, uvedené nahoře. Co se týče mé druhé pochybnosti, byla jsem z podobných obav rasantně vyléčena po prozkoumání některých stránek britských a amerických skupin i osamělých nadšenců, zabývajících se druidskou problematikou. V nich jsem nalezla spoustu informací, ke kterým bych jinak těžko přišla. Některé zajímavé články budou po překladu uvedeny na této stránce, na jiné vás alespoň upozorníme. Je prostě jiná doba a máme všichni právo na informace, takže vzniká informační inflace. Závěrem úvodu vám přeji, aby se vás nezmocnil pocit, že musíte rychle přečíst všechno; abyste prostřednictvím této stránky nalezli odpovědi na své otázky; abyste poznání, ke kterému dojdete, vždy chtěli a dovedli použít k dobrému pro sebe i ostatní tvory.