Triskel John Gribbin: Pátrání po Schroedingerově kočce

Úvod
Nemeton - místo setkání

Filosofie, mythologie
Llewova smrt
Keltské náboženství
O aktualismu v humanitních vědách
Staré pověsti české - nebo bójské?
Brighid, jasná bohyně Keltů
Samain - čas zániku a obnovy
Druidové v proměnách doby

Historie
Kelti v Čechách

Astronomie
Mars, 27.8.2003
Potíže s kalendářem
Novopohanský druidský kalendář
Několik poznámek k článku
"Novopohanský druidský kalendář"
Obloha v roce 2000
Obloha v roce 1999

Rostliny, stromy, ogham
Robert Graves: Bílá bohyně
Stromy keltského oghamu

Recenze
John Gribbin: Pátrání po Schroedingerově kočce
Václav Tatíček: Přemyslovské lustrování

Fotografie

Odkazy


Zpět na hlavní stránku
Váz., 300 stran, vydal Columbus s r.o. v Praze 1998.
Překlad z originálu In Search of Schroedinger's Cat, vydaného Black Swan Londýn 1995 Zdeněk Urban. Náklad neuveden.

     V poslední době vychází spousta knižních titulů, které zřejmě budou zajímat každého, kdo hledá cestu k pochopení Vesmíru, který nás obklopuje. Pokud na této cestě upřednostňujete použití fysiky, neměla by vám uniknout skvělá kniha Johna Gribbina "Pátrání po Schroedingerově kočce" s podtitulem "Kvantová fyzika a skutečnost". Mě neunikla a vřele ji doporučuji nejen těm, kteří o kvantové mechanice v životě neslyšeli, ale ještě více těm, kteří o ní mají následkem předchozího studia poněkud zmatené představy (k těm se hrdě hlásím).

     První polovina knihy popisuje historii vzniku kvantové mechaniky, a to od časů sira Newtona velmi podrobným a nic nepředstírajícím způsobem, takže si můžeme snadno uvědomit, nakolik v dějinách této vědy (spíše se mi chce napsat vědy jako takové) hrála vedle logické úvahy roli momentální intuice. Bohužel si právě tak uvědomíme, kolik nových a později znovu objevených myšlenek bylo a priori odmítnuto proto, že s nimi přišli dosud (a někdy i navždy) neznámí badatelé... Pokud vám je historie kvantových objevů i omylů známa a hledali jste víc, čeká vás to v druhé polovině knihy. Ta se točí kolem interpretací "pokusu se dvěma otvory", Aspectova pokusu, mnohých světů a kosmologie. Je to úchvatné a inspirativní čtení, natolik inspirativní, že máte pocit, že stojíte jen nepatrný myšlenkový krůček od chvíle, kdy všechno udělá cvak a zapadne do hlubokých, krásných, logických souvztažností, a vy v jediném záblesku poznání pocítíte Vesmír a vaše skutečné místo v něm (i ta ostatní možná), sáhnete po jednotné teorii pole, po smíření kvantové mechaniky s obecnou relativitou...

     Původně jsem chtěla v této recensi uvést několik úryvků z knihy (dokonce jsem si je založila), ale teď mi to připadá skoro zbytečné. Nechte se překvapit! Ani já jsem přes svůj obecně známý vztah ke kočkám a tedy přes negativní postoj k Schroedingerově kočičímu experimentu (byť myšlenému) nelitovala.

Petra Eleonora Neumanová