Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

Kapitola 10
Stromová abeceda (1)

Poprvé jsem objevil stromovou abecedu Beth-Luis-Nion v Ogygii od Rodericka O'Flahertyho. Ten ji spolu s abecedou Boibel-Loth předkládá jako nefalšovaný pozůstatek druidismu, ústně předávaný po staletí. Dříve prý byla tato abeceda používána pouze k věštebným účelům. Skládá se z pěti samohlásek a třinácti souhlásek, a každé její písmeno je pojmenováno podle stromu nebo keře, jehož je iniciálou:
BethBbříza
LuisLjeřáb
NionNjasan
FearnFolše
SailleSvrba
UathHhloh
DuirDdub
TinneTcesmína
CollClíska
MuinMvinná réva
GortGbřečťan
PethbocPkalina
RuisRbez černý
AilmAstříbrná jedle
OnnOhlodáš
UraUvřes
EadhaEtopol bílý, osika
IdhoItis

V moderní irštině se rovněž jako názvy písmen používají jména stromů, většinou odpovídající seznamu podle O'Flahertyho, ačkoli název písmene T nyní znamená hlodáš, O janovec metlatý a A jilm.

Téměř ihned jsem si povšiml, že souhlásky této abecedy tvoří kalendář, tedy sezonní stromové kouzlo, a že v evropském folkloru jsou všechny použité stromy velmi důležité.