Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

T jako Tinne

Osmý strom je cesmína, která kvete v červenci. Cesmína se objevuje v původně irské Baladě o Gawainovi a Zeleném rytíři. Zelený rytíř je nesmrtelný obr, jehož kyj představuje cesmínový strom. Spolu se Sirem Gawainem (který se v irské versi objevuje jako Cuchulain, typický Herkules) se dohodnou, že ve dnech Nového roku (tedy na letní a zimní slunovrat) střídavě jeden druhému srazí hlavu, ale když k tomu dojde, Rytíř cesmíny Rytíře dubu ušetří. Protože ve středověku převzal roli dubového krále Jan Křtitel, který přišel o hlavu na den svatého Jana, bylo přirozené, že Ježíš jako Janův milosrdný nástupce převzal roli krále cesmíny. Cesmína byla proto oslavována více než dub, například v Koledě o cesmíně:

       Ze všech stromů co v lese jsou
       Cesmína nosí korunu.

Tento pocit je zachycen v Písni lesních stromů: "Cesmína je ze všech stromů nejlepší." V každé sloce Koledy o cesmíně s vhodným refrénem o "východu Slunce a běhu jelena" je některá z vlastností cesmíny přirovnávána k Ježíšově narození nebo smrti: bělost květů, rudost bobulí, ostrost trnů, hořkost kůry. Anglický výraz pro cesmínu, "holly", znamená "svatá". Přesto cesmína, pocházející z britských ostrovů, pravděpodobně nebyla v abecedě původním stromem. Pravděpodobně nahradila stálezelený dub cesmínový (Quercus ilex, pozn. překl.), se kterým má mnoho společného (včetně stejného botanického jména Ilex), ale který se do Británie dostal až v šestnáctém století. Dub cesmínový je stálezeleným blížencem normálního dubu, a jeho jména v klasické řečtině, "prinos" a "hysge", se v moderní řečtině používají pro cesmínu. Má ostnité listy a hostí červce karmazínového, šarlatového brouka ne nepodobného cesmínovým bobulím (kdysi byl za bobuli ostatně pokládán), ze kterého se v dávných dobách vyrábělo královské šarlatové barvivo a nápoj lásky. V Bibli je "dub" překládán někdy jako "terebint", jindy jako "dub cesmínový". Tyto dva stromy tvořily v náboženství staré Palestiny posvátný pár. Když Ježíš triumfálně vstupoval do Jerusaléma, měl na sobě šarlatový šat, aby vyplnil proroctví o Mesiáši. Písmena D a T můžeme pokládat za dvojčata - "chlapci bělostní jako lilie, oblečení v zeleném", jak se zpívá ve středověké písni. D je dub, vládnoucí přibývající části roku - svatý dub druidů, dub ze Zlaté ratolesti. T je stálezelený dub, který ovládá ubývající část roku, krvavý dub; tak byl háj stálezelených dubů poblíž korinthského Asopu zasvěcen Furiím. "Dann" nebo "tann", stejné slovo jako "tinne", je keltským výrazem pro jakýkoli posvátný strom. V Galii a Bretani to znamenalo dub, v keltském Německu jedli. V Cornwallu znamenalo slovní spojení "glas-tann" (tj. zelený posvátný strom) stálezelený dub cesmínový, a anglický výraz pro činění kůže, "to tan", vznikl díky používání jeho kůry. Ve staré Itálii to byla nicméně cesmína a ne stálezelený dub, kterou hospodáři používali při Saturnáliích za zimního slunovratu. Galský bůh hromu se jmenoval Tannus, a Tina bylo jméno podobného etruského boha, vyzbrojeného trojitým bleskem, kterého Etruskové převzali od keltských kmenů, mezi nimiž se usadili.

Ztotožnění mírumilovného Ježíše s cesmínou nebo dubem cesmínovým je bohužel z básnického hlediska nevhodné, ačkoli Ježíš prohlásil, že nepřináší mír, ale meč. Tanista, jeho "dvojče", krále původně zabíjel; byl to král dubu a nikoli král cesmíny, kdo byl ukřižován na kříži tvaru T. Lukianus o tom jasně píše ve svém Soudu na dvoře hlásek (asi 160 po Kristu): "Muži pláčou a bědují nad svým osudem, a proklínají Kadma za to, že uvedl Tau do rodiny písmen. Říkají, že to byl jeho tvar, který tyrani napodobili, když dali vztyčit břevna k ukřižování lidí. Ten ohavný nástroj se jmenuje Stauros, a své zlé jméno odvozuje od Tau. Nezasloužilo by tedy Tau, poskvrněné všemi oněmi zločiny, smrt - ne, mnoho smrtí? Neznám žádnou horší, nežli tu, která je způsobena jeho vlastním tvarem - tvarem, jež dal název šibenici, kterou po něm lidé pojmenovali Stauros."

A v apokryfním Evangeliu podle Tomáše, pocházejícím přibližně ze stejné doby, se totéž téma objevuje ve sporu o písmeno T mezi Ježíšem a jeho učitelem. Učitel Ježíše udeří do hlavy a předpovídá jeho ukřižování. Hebrejské písmeno Tav, poslední v abecedě, bylo v Ježíšově době stejného tvaru jako řecké Tau.

Cesmína vládne osmému měsíci, a osmička jako číslo přírůstku se dobře hodí k měsíci sklizně ječmene, který trvá od 10.7. do 5.8.