Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

P jako Peith, nebo NG jako Ngetal

V seznamu O'Flahertyho je dvanáctým stromem Peith, kalina, která je vhodným úvodem k poslednímu měsíci za vlády bezu černého. Ale Peith nebylo původním písmenem. Je to brythonská náhrada za písmeno NG, které Brythonci a Goidelové nepoužívali, ale které se vyskytovalo v původní abecedě. Strom písmene NG byl Ngetal, rákos, který se řeže v listopadu. Egyptský rákos, rostoucí ze silného kořenu jako strom, byl ve východním Středozemí starodávným královským symbolem. Faraonové používali rákosová žezla (proto prorok Isaiáš Egypt satirisoval jako "potlučené rákosí"), a královský rákos také posměšně vložili před ukřižováním do ruky Ježíšovi. Z tohoto "stromu" se vyráběly šípy - proto představoval symbol moci faraona jako žijícího boha Slunce, který střílí své šípy všemi směry. Číslo dvanáct znamená upevnění vlády. K tomu přispívalo použití rákosu při pokrývání střechy došky v Irsku: dům není dokončený, "upevněný", dokud nemá střechu. Měsíc trvá od 29.10. do 25.11.