Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

O jako Onn

Druhým "stromem" je hlodáš, který je se svými zlatými květy a trním obrazem mladého Slunce za jarní rovnodennosti - doby, kdy jsou na kopcích zapalovány hlodášové ohně. Výsledkem toho, že se v nich spálí staré trní, je růst nových křehkých větviček, které mají rády ovce, a také podpora růstu trávy - "Hlodáš se choval špatně, dokud nebyl zkrocen". Náboženská důležitost hlodáše, jenž je ve velšském folkloru "dobrý proti čarodějnicím", je podporována tím, že jeho květy navštěvují první včely roku, tak jako na břečťan létají ty poslední.