Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

G jako Gort

Jedenáctým stromem je břečan v období květu. Říjen byl v Thrácii a Thessálii dobou Bakchanálií, kdy opojené bassaridky pobíhaly po horách, mávajíce na počest Artemidy (nebo Ariadne) jedlovými větvemi, spirálně opletenými břečanem (druhem, který plodí žluté bobule) na počest Dionýsovu (podzimního Dionýsa, kterého musíme odlišovat od Dionýsa zimního slunovratu, jež je ve skutečnosti Héraklem). Na pravém předloktí nosily vytetovaného jelena, a v extázi trhaly na kusy kolouchy, kůzlata, děti, a dokonce i dospělé lidi. Břečan byl zasvěcený Osiridovi právě tak jako Dionýsovi. Réva a břečan následují po sobě nedlouho před koncem roku a jsou společně zasvěceny vzkříšení, snad proto, že jako jediné dva "stromy" v abecedě Beth-Luis-Nion rostou ve spirále. Znovuzrození je symbolisováno révou také proto, že její síla zůstává uchována ve víně. V Anglii vždy bývalo břečanové křoví znakem hostince, kde se podávalo víno. Odtud pochází přísloví "Dobré víno nepotřebuje žádné křoví". Břečanové pivo, silně opojný středověký nápoj, se stále vaří v koleji Trinity v Oxfordu na památku studenta zavražděného lidmi z Balliolu. Je pravděpodobné, že opojným nápojem bassaridek bylo jedlové pivo, vařené ze šávy stříbrné jedle, ochucené břečanem; mohly také pro opojení žvýkat břečanové listy.

(Rivalita mezi cesmínou a břečanem, zmiňovaná ve středověkých anglických koledách, neznamená, jak by se člověk mohl domnívat, soupeřství mezi stromem vraždy a stromem vzkříšení, mezi Tyfonem-Setem a Dionýsem-Osiridem. Ve skutečnosti představuje domácí zápas mezi muži a ženami. Vysvětlením se zdá být to, že v některých částech Anglie býval poslední panák sklizně, vezený do vesnice, ověnčený Osiridovým břečanem, a byl zván Májka sklizně, Nevěsta sklizně nebo Břečanové děvče. Jako trest byl předán tomu farmáři, který skončil sklizeň jako poslední. Byla to do nadcházejícího roku nešastná věštba. Proto se břečan začal vztahovat k Babě, "carline wife". Toto přirovnání bylo potvrzeno také tím, že břečan škrtí stromy. Ale jak břečan, tak i cesmína byly spjaty se Saturnáliemi, kde cesmína představovala Saturnův kyj a břečan hnízdo Střízlíka se zlatým chocholem, ptáka, který mu byl zasvěcen. Na vánoční ráno, poslední ráno jeho veselé vlády, musel jako první překročit práh Saturnův zástupce, muž s tmavými vlasy, kterému se říkalo Cesmínový chlapec. Dělala se při tom veškerá opatření, aby se mu ženy vyhnuly z cesty. Tak se Břečanové dívky a Cesmínoví chlapci dostali do protikladu; vznikl vánoční zvyk, kdy cesmínoví chlapci a břečanová děvčata soupeřili ve hře o to, kdo má víc předností, a jedni proti druhým zpívali satirické písně.

Břečanový měsíc trvá od 1.10. do 28.10.