Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

L jako Luis

Druhým stromem je jeřáb, "strom života". Jeho proutí, rozprostřené na nově stažené býčí kůži, používali druidové jako poslední možnost, jak donutit démony k odpovědi na obtížné otázky. Odtud pochází irské úsloví "jít na proutí vědění", což znamená "udělat maximum pro získání informace". Jeřáb se také na Britských ostrovech nejvíce používá jako ochranný prostředek proti blesku a všemožným kouzlům čarodějnic: očarovaný kůň může být kupříkladu ovládán jen bičíkem ze dřeva jeřábu. Ve starém Irsku druidové soupeřících armád zapalovali ohně z jeřábového dřeva a zpívali nad nimi zaklínadla, vzývaje duchy, aby se účastnili boje. Plody čarovného jeřábu v irské baladě Fraoth byly střeženy drakem, měly výživnou hodnotu devíti jídel, hojily zranění a přidávaly člověku rok života navíc. V příběhu o Diarmuidovi a Grainne je jeřabina spolu s jablkem a lískovým ořechem popisována jako jídlo bohů. To samozřejmě znamená jídlo mrtvých héroů, protože ve starém Řecku bylo požívání jídla červené barvy zapovězeno s výjimkou svátků na počest mrtvých. Červená byla barvou smrti v Řecku i v Británii doby bronzové, červený okr byl nalezen v megalitických pohřbech v horách Prescelly i na Salisburské planině. Jeřáb je strom oživení. Jeho botanická jména Fraxinus, Pyrus a Aucuparia poukazují na jeho věštebné užití. Říkalo se mu také "witch" (čarodějnice), a z jeho dřeva se vyráběla čarodějnická hůlka, původně používaná při věštění z roztaveného kovu. Díky tomu, že byl jeřáb stromem oživení, mohl však být používán také v opačném smyslu. V Danaanském Irsku kůl ze dřeva jeřábu prohnaný tělem znehybnil jeho ducha, a v příběhu o Cuchulainovi tři stařeny probodly psa (Cuchulainovo posvátné zvíře) jeřábovými větvemi, aby způsobily Cuchulainovu smrt.

Věštebné užití jeřábu vysvětluje nečekanou existenci rozlehlých jeřábových hájů na Rujáně a na dalších jantarových ostrovech Baltu, které byly dříve používány jako věštírny. Podobně to vysvětluje častý výskyt jeřábů poblíž pradávných kamenných kruhů, o kterém se zmiňuje John Lightfoot v díle Flora Scotica (1777). Druhý měsíc trvá od 22.1. do 18.2. Hromnice, které byly důležitým keltským svátkem, spadají do jeho středu. Byl to svátek oznamující oživení roku, první ze čtyřech dnů, ve kterých britské čarodějnice slavily své sabaty. Dalšími byly první máj, letnice a dušičky, kdy rok zahynul. Tyto dny odpovídají čtyřem velkým irským svátkům ohně, o kterých se zmiňuje v desátém století Cormac, arcibiskup z Cashelu. V Irsku a na skotské Vysočině je 2. únor velmi příhodně dnem svaté Brigity, dříve Bílé Bohyně, Trojité múzy, která vlévá nový život.