Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

M jako Muin

Desátým stromem je vinná réva v období vinobraní. Ačkoli se původně vinná réva na britských ostrovech nevyskytovala, je důležitým motivem v umění britské doby bronzové. Danaanští ji pravděpodobně přivezli s sebou na sever, včetně její symboliky; bez skleníků zde však neplodila. Museli ji tedy nahradit ostružiníkem s odpovídající dobou sklizně, barvou bobulí i tvarem listů. Ostružinové víno je ostatně nápojem, který rychle stoupá do hlavy. (Ve všech keltských zemích existuje tabu proti pojídání ostružin, ačkoli je to zdravé a výživné ovoce; v Bretani se jako důvod udává "á cause des fées", tj. kvůli vílám.) Vinná réva byla zasvěcena thráckému Dionýsovi a Osiridovi, a zlatá réva byla jednou z hlavních ozdob v jeruzalémském Chrámu. Je stromem radosti, veselí a hněvu. Její měsíc trvá od 2.9. do 30.9. a zahrnuje podzimní rovnodennost.