Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

E jako Eadha

Čtvrtým stromem, stromem podzimní rovnodennosti a stáří, je bílý topol nebo osika s chvějícími se listy, strom těch, kteří vyrábějí štíty. Podle Pausania ho do Řecka poprvé přinesl z Epiru Hérakles (ale který?). V římské legendě si Herkules triumfálně ověnčil hlavu ratolestmi topolu poté, co v doupěti na Aventinu v Římě zabil obra Káka ("zlého"). Strana listů u jeho čela přitom zbělela sálavým žárem, který vydával. Tento mýtus se pravděpodobně týká odlišnosti listů a rituálního použití bílého a černého topolu. Černý topol byl v předhelénském Řecku pohřebním stromem zasvěceným Matce Zemi. V Plautově Casině je zmínka o věštebném používání černého topolu a stříbrné jedle, kde jedle zjevně znamená naději a topol její ztrátu (poznámka) - podobně jako když pembrokeshireské děvče dává chlapci buďto kousek břízy jako povzbuzení, "můžeš začít", nebo kousek lísky, nazývaný collen - "buď moudrý a nenaléhej". Hérakles zvítězil nad smrtí, a ve starém Irsku byla "fé", měřící tyč výrobců rakví, ze dřeva bílého topolu, snad jako připomínka duším zemřelých, že toto není konec. V mesopotamských pohřbech z třetího tisíciletí před Kristem byly nalezeny zlaté čelenky z osikových lístků.Poznámka:
Sed manendum, tum ista aut populina fors aut abiegina est tua. (Act II.)