Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

F jako Fearn

Čtvrtým stromem je olše, strom Branův. V Bitvě stromů bojovala olše v přední linii - připomíná se tím, že písmeno F je jedním z prvních pěti souhlásek abecedy. V Irské Písni lesních stromů (poznámka) je olše popsána jako nejbojovnější ze všech stromů. I když je podobně jako dřevo vrby, topolu a kaštanovníku olšové dřevo špatným palivem, získává se z něj nejkvalitnější dřevěné uhlí a proto si jej velmi cení uhlíři. Sepjetí olše s ohněm se ukazuje v příběhu o Branwen, když je Gwern ("olše"), syn Branovy sestry, spálen v ohni. V Irsku bylo trestem za poražení posvátné olše spálení provinilcova domu. Olše rovněž chrání proti rozkladné síle vody: její lepkavé listy odolávají zimním dešťům déle než listy jakéhokoli jiného stromu, a její dřevo, používané pro vodní stavby, odolává rozkladu téměř do nekonečna. Most Rialto v Benátkách stojí na olšových kůlech, a olše byla používána i při stavbě některých středověkých katedrál. Římský architekt Vitruvius se zmiňuje o tom, že olše byly použity pro stavbu hatí v ravennských bažinách.

Spojení Brana s olší je v tomto smyslu jasně ukázáno v příběhu o Branwen, když pasáci vepřů irského krále Matholwcha (tedy proročtí kněží) vidí na moři les a nemohou uhádnout, co to je. Branwen jim říká, že je to flotila Brana Požehnaného, která ji přijíždí ochránit. Lodi jsou zakotveny daleko od břehu a Bran se brodí mělčinou, přenášeje svůj majetek a své lidi na břeh. Poté přemostí řeku Linon, ačkoli byla chráněna kouzlem, tak, že si přes ni lehne a nechá přes sebe přeložit hatě. Jinými slovy, z olšových pilířů bylo nejprve postaveno molo a pak i most. O Branovi se říkalo: "Žádný dům ho nemůže pojmout." Hádanka "Co žádný dům nemůže obsahovat?" má jednoduchou odpověď: "Pilíře, na kterých je postaven." Nejstarší evropské domy byly totiž stavěny na olšových kůlech při okrajích jezer.

Řecké a římské mýty se o olši zmiňují zřídka, protože v nich byla jako věštebný strom nahrazena delfským vavřínem, avšak v Odyssei a v Aeneidě se vyskytují dvě důležité zmínky. V Odyssei je olše jmenována jako první ze tří stromů vzkříšení - dvěma dalšími jsou bílý topol a cypřiš - které tvořily les kolem jeskyně Kalypso, Atlantovy dcery, na jejím elysijském ostrově Ogygii. V lese hnízdili štěbetající racci (v Británii zasvěcení Branovi), sokoli a sovy. Vysvětluje to Vergiliovu versi proměny sester slunečního héroa Faetona: v Aeneidě říká, že zatímco oplakávaly smrt svého bratra, byly změněny nikoliv v topolový háj (jak soudí Euripides a Apollonius Rhodský), ale v olšové křoviny na březích Pádu - zřejmě tam byl další elysijský ostrůvek. Řecký výraz pro olši, "clethra", se obvykle odvozuje z "cleio", tj. "uzavírám" nebo "ohraničuji". Dá se to vysvětlit tím, že olšový lesík rostoucí podél břehu ohraničoval héroa na jeho věštebném ostrově. Zdá se, že tyto ostrovy původně nebyly mořské, ale říční.

Olše byla a je ceněna pro trojici kvalitních barviv, které se z ní získávají: červené z kůry, zelené z květů a hnědé z kůry. Představují oheň, vodu a zemi. V Cormacově Glosáři z desátého století je olše zvána "ro-eim", což se zde vysvětluje jako "ta, jenž červení tvář". Z toho můžeme soudit, že "hrdinové s rudými skvrnami" velšských Triád, posvátní králové, byli spjati s Branovým kultem olše. Jeden z důvodů pro posvátnost olše bylo to, že je-li strom poražen, zdá se, že zprvu bílé dřevo rudě krvácí, jako by bylo člověkem. Zelené barvivo je v britském folkloru spojováno s šatem víl; pokud můžeme víly pokládat za přežívající lid ranných kmenů, kteří byli donuceni odejít do kopců a lesů, vysvětlíme zelenou barvu šatů jako ochranné zbarvení. Za středověku ji používali také lesáci a vyvrženci. Její používání se zdá být velmi starobylé. Ale olše je v základě stromem ohně, síly ohně, který osvobozuje zemi od vody, a olšová větev, podle které byl v Cad Goddeu poznán Bran, je znamením vzkříšení - její pupeny jsou uspořádány ve spirále. Tento symbol je starodávný: nejstarší sumerské hrobky jsou "domy duchů", podobné těm v Ugandě, a jsou lemovány spirálovými sloupy.

Čtvrtý měsíc trvá od 19.3., kdy olše poprvé rozkvétá, do 15.4., a značí vysychání zimních záplav jarním Sluncem. Zahrnuje jarní rovnodennost, kdy se dny stávají delšími než noci a Slunce dospívá. Poeticky by se dalo říct, že olšové stromy jsou vesly a prkny korábů, které nesou Ducha roku záplavami k suché zemi; olše jsou pilíře, které zvedají jeho dům ze zimních záplav.

Ve středozemních oblastech mohla být olše zastoupena dřínem či svídou krvavou. Latinské jméno dřínu, "cornus", souvisí s výrazem "cornix", tedy s vránou, zasvěcenou Saturnovi neboli Branovi, která se živí červenými plody dřínu, stejně jako se jimi podle Homéra živila prasata kouzelnice Kirké. Ovidius spojuje dřín s jedlým dubem, který pojídali lidé za Saturnova věku. Dřín dává červené barvivo jako olše a byl posvátným keřem v Římě, kde dopad Romulova oštěpu z dřínového dřeva označil místo, kde mělo být postaveno město. V polovině března dřín bíle rozkvétá, takže se pro toto období dobře hodí.Poznámka:
Můžete ji najít přeloženou od Standishe O'Gradyho v E.M.Hullově knize Poem Book of the Gael. Její půvabná, avšak okleštěná verse se dosud vyskytuje v Dartmooru. Vypráví se v ní, které stromy se používají jako palivo a které ne:

Dubová polena zahřejou
Jsou-li stará a suchá;
Borová polena zavoní
Jiskry však budou létat.

Březová polena hoří moc překotně
Polena z kaštanu zas skoro vůbec ne
Hlohová polena dobrá jsou do konce -
Na podzim běž a nařezej je.

Cesmína plápolá jako vosk
I když je dřevo zelené
Jilm zase doutná jako len
Bez jediného plamene

Buková polena na zimu
Stejně tak jako ta z tisu;
Zločinec je ten kdo prodává
Zelená polínka bezu

Poleno z hrušně a jabloně
Pokoj tvůj vůní svou protká
Třešňová polena přes kozlík
Voní jak z janovce kytka

Polena jasanu, hladká a šedivá
Můžeš je pálit čerstvá i stará
Neváhej nakoupit všechna jenž uvidíš -
Ta mají hodnotu své váhy v zlatě.