Triskel Robert Graves: BÍLÁ BOHYNĚ
Překlad: Petra E. Malíková (1997)

Kapitola 10
Stromová abeceda
Beth
Luis
Nion
Fearn
Saille
Uath
Duir
Tinne
Coll
Muin
Gort
Pethboc
Ruis
Kapitola 11
Stromová abeceda
Ailm
Onn
Ura
Eadha
Idho
... (1)
... (2)
Kapitola 14
Srnec v houštině


Zpět na hlavní stránku

C jako Coll

Devátým stromem je líska v období sklizně oříšků. V keltských legendách je vždy ořech symbolem koncentrované moudrosti: něco sladkého, kompaktního a posilujícího, uzavřeného v malé tvrdé skořápce (anglické úsloví "This is the matter in a nut-shell" tj. záležitost ve skořápce ořechu znamená "toto je jádro věci, záležitost řečená v kostce"). Podle Dinnshenchas, důležitého staroirského topografického díla, je nedaleko Tipperary krásný pramen zvaný Connlova studně. Překrývá ho devět lískových stromů básnického umění, které současně rodí květy i plody (tj. krásu a moudrost). Tak, jak ořechy padají do studně, pojídají je lososi, kteří v ní plavou. Každý z nich má na sobě tolik jasných skvrn, kolik ořechů spolkl. Jak jsem se již zmínil u příběhu Fionna, jehož jméno si jako pseudonym zvolil básník Gwion, byly s pojídáním těchto ořechů spojeny veškeré znalosti umění a věd. Do sedmnáctého století byla v Anglii rozdvojená větvička lísky používána nejen k hledání zakopaných pokladů a skryté vody, tak jako nyní, ale také pro zjišťování vrahů a zlodějů. A v Knize sv. Albana (vydané roku 1496) je návod, jak se udělat neviditelným: stačí nést lískovou hůl dlouhou jeden a půl fathomu (1 fathom je 1.829 m, pozn. překl.), ve které je vetknuta zelená lísková ratolest.

Bardové používali písmeno C pro označení čísla devět - protože devět je číslo zasvěcené Múzám a líska plodí po devíti letech. Líska byla "Bile Ratha", což znamená "ctěný strom rathu", tedy tvrze či mohyly - té mohyly, kde žili poetičtí Aes Sidhe. Své jméno líska také dala bohu nazývanému Mac Coll nebo Mac Cool ("syn lísky"), který byl podle Keatingovy Historie Irska jedním z prvních třech irských panovníků. Měl dva bratry jmény Mac Ceacht ("syn pluhu") a Mac Greine ("syn Slunce"). Bratři slavili trojitý sňatek s trojitou Bohyní Irska, nazývanou Eire, Fodhla a Banbha. Na první pohled se zdá, že tato legenda zaznamenává překonání matriarchátu patriarchálními dobyvateli. Ale vzhledem k tomu, že Greine, Slunce, bylo bohyní a nikoli bohem, a protože zemědělství i moudrost ovládala Trojitá Bohyně, je nepochybné že dobyvatelé sami uctívali Bohyni a pouze přenesli svou synovskou oddanost na místní Trojitou Bohyni.

Ve Feniánské legendě o Staré kapající lísce se líska objevuje jako strom moudrosti, které může být zneužito ke zkáze. Odkapávalo z ní jedovaté mléko, neměla žádné listy a byla příbytkem supů a havranů, věštebných ptáků. Když byla po smrti boha Balora jeho hlava umístěna do její rozsochy, rozštípla se líska vedví, a když Fionn její dřevo použil na bitevní štít, škodlivé výpary zabily tisíce nepřátel. Fionnův lískový štít je symbolem satirické básně, která nese kletbu. V Gwionově Cad Goddeu je líska "soudcem", protože byla stromem druidských heroldů; staroirští heroldi nosili bílé lískové hole. Líska je stromem moudrosti a její měsíc trvá od 6.8. do 2.9.